99 ARTER

Kort om de 99 arter...


99 arter - Du skal se før du bliver voksen, er udviklet af Naturhistorisk Museum i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og er støttet af Nordea-fonden.99arter.dk står der:
"Visionen med 99 arter at se, før du bliver voksen er at udvælge og formidle 99 arter i den danske natur, som alle børn og unge uden problemer vil kunne lære at kende. Disse 99 arter skal udgøre den pædagogiske rygrad i fortællingen om dansk natur."På hjemmesiden 99arter.dk kan man finde forskelligt spændende undervisningsmateriale til emnet

"De 99 arter".

GÅ PÅ JAGT EFTER DE 99 ARTER


Jeg opforder ofte eleverne til at komme ud i den danske natur blandt andet via aktiviteten "Gå på jagt efter de 99 arter".

Hvad går jagten så ud på?

  • Eleverne får udleveret plakaten med de 99 arter. Den kan man nemt og gratis printe ud fra hjemmesiden - LINK.


  • I sommerferien skal eleverne ud og lede efter de 99 arter.


  • Når de har fundet en art, så sætter de et kryds over arten og noterer datoen.


  • Eleven som finder flest arter, han/hun vinder en præmie, og den klasse som finder flest arter i gennemsnit pr. elev vinder også en præmie.