MINI-BIOBLITZ  l

En god i det til Naturens uge


Jeg har deltaget en del år i Naturens uge. På naturensdag.dk står der:

Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådets årlige mærkedage for naturoplevelser.  Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. 


Det vil jeg gerne støtte op om.


I forbindelse med Naturens uge har jeg flere gange lavet Mini-BioBlitz for de enkelte klasser.


Men i år bliver det en Mini-BioBlitz for 0.-8. klasse.Men hvad er BioBlitz?

Konceptet er udviklet af Sam Droege i USA i 1996

Grundtrækkene er, at man tager et snapshot (heraf Blitz) af biodiversiteten (heraf Bio) i

- en fælles jagt på arter

- i et afgrænset tidsrum

- på et afgrænset område


Vores Mini-BioBlitz varer en time og eleverne må lede på skolens område. Vi har besluttet, at eleverne kun skal lede efter dyr.


Derudover kan BioBlitz have et enkelt eller flere formål.


Formålet med vores Mini-BioBlitz er artsregistrering og læring.


I år skal skolen etablerer en Vild med Vilje Have, som skal tiltrække flere arter. Derfor kunne det være interessant, at få indsamlet data på biodiversitet på skolens område, og på sigt se hvordan den udvikler sig. På den måde kan vi vurder og undersøge, om Vild med Vilje Haven er med til at skabe en højere biodiversitet - derfor artsregistrering.


Artsregistrering skulle gerne medføre læring hos eleverne. Jeg håber, at de vil opleve, at der er rigtig mange arter meget tæt på dem. Samt at de også får sat navne på nogle af de mange arter. Jeg tænker også, at vores dataindsamling kan bruges i undervisningen fremadrettet, så eleverne kan få indblik i, at de kan være med til at gøre en forskel for naturen.


Eleverne leder i grupper...

Vores elever går sammen i grupper på ca. 4 personer i alt.

Elever fra 0. klasse er kun i grupper med andre elever fra 0. klasse.

Fra 1.-8. klasse går eleverne sammen med elever fra deres egen klasse og deres venskabsklasse


0. kl. går lene

1.-3. klasse går sammen i grupper

2.-4. klasse går sammen i grupper

5.-7. klasse går sammen i grupper

6.-8. klasse går sammen i grupper


For 0. klasse og 1.-3. klasse foregår det på følgende måde:

Eleverne skal finde arter - dyr. Når de har fundet en art, så kommer de den i en dåselup.

Når arten er i dåseluppen, så går de hen til deres registreringspost.

Ved registreringsposten får de hjælp til at artsbestemme deres art, og deres art bliver registreret. 

Herefter slipper de de

n løs igen, og finder en ny art.


For 2.-4. klasse samt 5.-8. klasse foregår det på følgende måde:

Eleverne finder en art -dyr, tager et billede af den.

Hvis de har appen iNaturalist eller Seek, så artsbestemmer de arten - Læs mere om iNaturlist.

Når de har taget et billede, så går de hen til deres registreringspost.

Ved registreringsposten kan de evt. får hjælp til at artsbestemme deres art, og deres art bliver registreret. Så går de ud og leder efter en ny art.


Registreringspost

Alle klasse/venskabsklasser har 3-4 registreringsposter. Her sidder der elever fra 8. klasse, de noter arten i et dokument. Dokumentet tæller automatisk antallet sammen, så vi til sidst kan se hvor mange forskellige arter vi er oppe på.


Program for dagen

Vores program for dagen ser således ud:

08.30-08.40: Vi mødes i skolegården. Elever fra 1.-8. klasse bliver sat sammen i hold/grupper

08.40-08.45: GreenTeam holder tale

08.45-08.55: Tidligere viceinspektør og naturfagslærer holder tale

08.55-00.00: Tidligere viceinspektør sætter BioBlitz i gang

08.55-09.55: BioBlitzen er i gang

09.45-09.55: De sidste arter registreres 

09.55-10.00: BioBlitzen afsluttes og vi ser hvor mange arter der er fundet