NATURENS UGE  l

07. August 2022


Husk at du kan tilmelde dig Naturens Uge. Gør det inden 12. august på naturensdag.dk, og få tilsendt gratis materiale til ugen.

Gælder ikke skoler. Ved tilmelding står der: "I år bliver der ikke udsendt deltagerpakker til skoler. Inspirationsmateriale bliver tilgængeligt online senere"


Jeg har deltaget en del år, og jeg synes, at materialet plejer at være rigtig godt. Jeg gemmer det altid, så jeg kan bruge det på andre tidspunkter af året.


På naturensdag.dk står der:

Naturens Uge er Danmarks Naturfredningsforening og Friluftrådet årlige mærkedage for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet Naturen tæt på dig.


Min plan for i år er at lave mini-bioblitz for 0.-6. klasse og måske byens borger. 
Men hvad er bioblitz?

Konceptet er udviklet af Sam Droege i USA i 1996

Grundtrækkene er, at man tager et snapshot (heraf Blitz) af biodiversiteten (heraf Bio) i

- en fælles jagt på arter

- i et afgrænset tidsrum

- på et afgrænset område

Vores mini-bioblitz varer en time og eleverne må lede på skolens område.


Derudover kan bioBlitz have et enkelt eller flere formål.


Formålet til vores mini-bioblitz er artsregistrering og læring.


I år skal skolen etablerer en klimahave, som skal tiltrække flere arter. Derfor kunne det være interessant, at få indsamlet data på biodiversitet på skolens område, og på sigt se hvordan den udvikler sig. På den måde kan vi vurder og undersøge, om klimahaven er med til at skabe en højere biodiversitet - derfor artsregistrering.


Artsregistrering skulle gerne medføre læring hos eleverne. Jeg håber, at de vil opleve, at der er rigtig mange arter meget tæt på dem. Samt at de også får sat navne på nogle af de mange arter. Jeg tænker også, at vores dataindsamling kan bruges i undervisningen fremadrettet, så eleverne kan få indblik i, at de kan være med til at gøre en forskel for naturen.


Derudover håber jeg også, at vores mini-bioblitz kan give anledning til snak om naturen TÆT PÅ OS.


Har du også lyst til at være med til Naturens uge?TILMELDING TIL NATURENS DAG