S

AFFALDSHIERERKIET

Læring om naturen i naturenEn herlig stafet hvor eleverne optjener points for at sortere affald korrekt. De skal sortere affaldet ud fra principperne i AFFALDSHIERERKIET

AFFALDSHIERERKIET
Affaldsforebyggelse: når man undgår at skabe affald

Genbrug: ting i genbrugsbutikker

Genanvendelse: beton som bliver knust og brugt igen, metal der smeltes om

Anden nyttiggørelse: affald som brændes på forbrændingsanlæg
Bortskaffelse: affald som skal opbevares f.eks. atomaffald
Affaldet kan være noget I har indsamlet selv, eller være lamineret til legen så det kan genbruges og alle kategorier i affaldshierarkiet bliver repræsenteret.


Legen leges som en holddyst, på tid, eller til alt affald er placeret korrekt.

Legen
Løb ned og hent et kort
Læg kortet ud fra den rigtige betegnelse i affaldshierarkiet
Hvis man ikke ved hvor kortet skal ligge, kan man bytte kortet til et kort med hint.

Man får 3 point uden hint og 1 point med hint.
Man kan også lege legen med rigtig affald. Her løber eleverne ud og finde affald og sorter det rigtigt.


Downloade kortene (små/store) til stafetten herunden: