Spørgsmål fra ESA om Mars

Mars den røde planet
JPL har lavet nogle fine små film om Mars - “Mars in a Minute”.

Videoerne er på engelsk, men de er nemme at forstå.


I undervisningsforløb om Mars blive følgende film brugt, når eleverne skal lære om Mars' opbygning:


▪︎ Is Mars Really Red?

▪︎ Is Mars Red Hot?

▪︎ How Long is a Year on Mars?

▪︎ How Did Mars Get Such Enormous Mountains?


Til undervisningsforløbet og de fire film er der udarbejdet en række spørgsmål. Du gratis kan downloade spørgsmålene her.
Download spørgsmålene til videoerne:

Spørgsmål om Mars
Download de afsluttende spørgsmål:

Rapport til ESA

Afslutning på Mars forløb

Afsluningsvis til missionen til Mars kan eleverne lave "Rapport til ESA", som kommer ind på hvad de har arbejdet med og lært undervejs i forløbet.


Eleverne får fortalt, at ESA har tjekke deres besvarelser og modeller igennem. De ønsker en afsluttende rapport om forløbet, og derfor vil de gerne have besvaret en række spørgsmål.