Påske - Æg i eddike

Materialer

Materialer

Du skal bruge:


▪︎ Rå æg
▪︎ Eddike
▪︎ Evt. frugtfarve


Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:  


Læg det rå æg i eddike i ca. 2 dage.


Efter ca. 2 dage er æggeskallen opløst.


Ægget er blevet større og kan hoppe.


Men hvorfor?

Men hvad er der så der sker?

Men hvad er der så der sker?

Faglig forklaring:


Først opløser eddiken æggeskallen. Æggeskallen indeholder kalk. Kalk bliver opløst af eddike.


Når æggeskallen er opløst, så er der kun membranen (hinden) tilbage. 


Når der kun er membranen (hinden) tilbage, så kan vande - i eddiken, nu trænge igennem membranen og ind i ægget. 


Ægget udvider sig og bliver større fordi der kommer vand i det. 


Processen kaldes for osmose


Osmose er vandets diffusion gennem halvgennemtrængelige membraner. Processen opstår for at udligne koncentrationen af vandmolekyler på begge sider af membranen.

Materials

Materials

You will need:


▪︎ Raw eggs

▪︎ Vinegar

▪︎ Optionally, food coloring

What do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Place the raw egg in vinegar for approximately 2 days.


After about 2 days, the eggshell will dissolve.


The egg has become larger and can bounce.


But why?But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


First, the vinegar dissolves the eggshell. The eggshell contains calcium. Calcium is dissolved by vinegar.


When the eggshell is dissolved, only the membrane remains.


With only the membrane left, water - in the vinegar, can now penetrate through the membrane and into the egg.


The egg expands and becomes larger because water enters it.


The process is called osmosis.


Osmosis is the diffusion of water through semi-permeable membranes. The process occurs to equalize the concentration of water molecules on both sides of the membrane.