Science Friday - Sæbebobler og CO2

Materialer

Materials

Du skal bruge:


▪︎ Tøris - CO2 i fast form

▪︎ Tang eller grillhanske

▪︎ Sæbeboblevand

▪︎ Cylinder

 


Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:


Hæld sæbeboblevandet i cylinderen.

Kom tørisen ned i sæbeboblevandet.


Nu vil du opleve at der kommer bobler op af cylinderen.Men hvorfor?


Men hvad er der så der sker?

But what happens then?

Faglig forklaring:


Tøris er CO2 i fast form. CO2 i fast form har en temperatur på -78,5°C. Derfor skal man passe godt på, når man arbejder med CO2 i fast form.


Flydende CO2 eksisterer ikke ved almindeligt atmosfærisk tryk. Men man kan lave flydende CO2 ved at presse tøris i et stempel.


Så CO2 går ikke fra fast form til flydende som H2O - heraf navnet tøris.


CO2 går  fra fast form til gasform, og derfor bliver der lavet sæbebobler.


De gamle eksperimenter

Materials

Materials

You will need:


▪︎ Dry ice - CO2 in solid form

▪︎ Tongs or oven mitt

▪︎ Bubble solution

▪︎ CylinderWhat do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Pour the bubble solution into the cylinder.

Place the dry ice into the bubble solution.

Now you will notice bubbles rising from the cylinder.


But why?


But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


IDry ice is solid CO2. Solid CO2 has a temperature of -78.5°C. Therefore, caution must be taken when working with solid CO2.


Liquid CO2 does not exist at ordinary atmospheric pressure. However, liquid CO2 can be created by compressing dry ice in a piston.


So CO2 does not transition from a solid to a liquid like H2O - hence the name dry ice.


CO2 transitions from a solid to a gaseous state, which is why bubbles are formed.


The Old Experiments