Mini-Bioblitz
Fag: Natur/Teknologi

Klassetrin: 0.-9. klassetrin

Vejledende tidsforbrug: 2 lektioner


Hvad er BioBlitz?

Konceptet er udviklet af Sam Droege i USA i 1996

Grundtrækkene er, at man tager et snapshot (heraf Blitz) af biodiversiteten (heraf Bio) i

- en fælles jagt på arter

- i et afgrænset tidsrum

- på et afgrænset område


Derudover kan BioBlitz have et enkelt eller flere formål.


Forslag til formålet:


Artsregistrering og læring

Mange skoler etablerer områder med vild natur, som skal tiltrække flere arter. Derfor kan det være interessant at få indsamlet data på biodiversiteten på skolens område, og på sigt se hvordan biodiversiteten udvikler sig. På den måde kan man vurdere og undersøge, om de vilde områder er med til at skabe en højere biodiversitet - derfor artsregistrering.


Artsregistrering kan medføre læring hos eleverne. Eleverne kan opleve, at der er rigtig mange arter meget tæt på dem. Samt at de får sat navne på nogle af de mange arter.


Dataindsamling kan bruges i undervisningen fremadrettet, så eleverne kan få indblik i, at de kan være med til at gøre en forskel for naturen.


Man kan vælge at lave en bioblitz i forbindelse med Naturens uge.Du skal bruge:

▪︎ Dåselupper eller tovejslupper

▪︎ Telefon til artsbestemmetlse - Brug en af følgende apps "Arter", "iNaturalist" eller "Seek"

På grund af GDPR reglerne må man ikke opfordre eleverne til at oprette en bruger.

Når jeg bruger en af de nævnte apps, så skriver jeg til forældrene. Det er forældre, som beslutter om eleverne må installere appen samt oprette en bruger.Det skal du gøre:

Aktiviteten tager udgangspunkt i følgende:Mini-BioBlitz:

Find levende arter - dyr, planter og svampe i et bestemt område.


Man har 30 min. til at finde arter.


Når fundet har fundet en art, så artsbestemmer man arten. Det kan gøre ved hjælp af en voksen eller en af følgende via apps: Arter, iNaturalist eller Seek.


Herefter noter man, hvilken art man har fundet og leder efter en ny art.

Til sidst ser man, hvor mange arter der er observeret, og hvor mange forskellige arter der er fundet.Tidsplan

Forslag til tidsplan:

10 min.

30 min.

10 min.

20 min.

20 min.

opstart og gennemgang af aktiviteten

BioBlitzen er i gang

Se hvor mange I har fundet

oprydning

buffertid


Bestemt område

Det kan være en fordel, at man på forhånd har bestemt hvor eleverne leder efter arter. Så man har et bedre overblik over elevgruppen, når BioBlitzen er i gang.


Eleverne leder i grupper.

Lad eleverne lede i grupper på 3-4 personer.


BioBlitz fra 0. klasse - 3. klasse:

Overvej inden BioBlitzen om din elevgruppe kun skal lede efter dyr. Hvis man ikke har arbejdet med begrebet "arter", så kan det for nogle elever blive for abstrakt. For disse elever bliver det mere konkret, hvis man kun vælger at lede efter dyr.


Hver gruppe får en dåselup (evt. tovejslup).

Når gruppen har fundet en art, så kommer de den i en dåselup.


Når arten er i dåseluppen, så går de hen til en voksen, som kan hjælpe dem med at artsbestemme og notere arten. Man kan evt. få elever fra mellemtrinnet til at hjælpe med at artsbestemme.


Man bestemmer selv, hvordan man vil nortere arterne. Det kan f.eks. være i hånden eller i et fælles regneark. Vælg det som fungerer bedst for dig og dine elever.


Når arten er noteret, så tager gruppen arten ud af dåseluppen, og finder en ny art.


BioBlitz fra 4.-9. klasse:

I hver gruppe er der en telefon med en af følgende apps: Arter, iNaturalist eller Seek.


Gruppen skal bruge f.eks. appen Arter til at artsbestemme arterne, som de finder.


Når gruppen har fundet en art, så artbestemmer gruppen arten. 


Herefter nortere de hvilken art de har fundet.

Man bestemmer selv, hvordan man vil nortere arterne. Det kan f.eks. være i hånden eller i et fælles regneark. Vælg det som fungerer bedst for dig og dine elever.


Når arten er noteret, så tager gruppen arten ud af dåseluppen, ogfinder en ny art.


Hvis man ikke har mulighed for at have en telefon i hver gruppe, eller man ikke ønsker at eleverne skal bruge telefoner, så kan man lave BioBlitzen som beskrevet for 0.-3. klasse.


Arter, iNaturalist eller Seek.

På grund af GDPR reglerne må man ikke opfordre eleverne til at oprette en bruger. 

Når jeg bruger en af de nævnte apps, så skriver jeg til forældrene. Det er forældre, som beslutter om eleverne må installere appen samt oprette en bruger.