Påske - Knæk et æg

Men hvad er der så der sker?

Men hvad er der så der sker?

Faglig forklaring:


Æg har en skrøbelig skal, og derfor kan det lyde nemt at knække et æg, men det er det faktisk ikke.


Den unikke form er hemmeligheden bag. Det er nemlig den,som giver ægget en enorm styrke. Ægget er stærkest i bunden og på toppen, når man så trykker her, så brister det ikke.


Når man presser jævnt på ægget, så vil den buede form fordele trykket ud over hele overfladen.


Men hvorfor kan man så nemt slå et æg ud? Det er fordi, at æg ikke er gode til at modstå direkte pres på enkelte punkter.


Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:  


Læg ægget som i videoen og forsøg så at knække det.


Det kan være rigtig svært.


Men hvorfor?

Materialer

Materialer

Du skal bruge:


▪︎ Et helt rå æg
Materials

Materials

You will need:


▪︎ A whole raw egg


What do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Place the egg as shown in the video and then try to crack it.


It can be really difficult.


But why?But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


Eggs have a fragile shell, so it may sound easy to crack an egg, but it actually isn't.


The unique shape is the secret. It's the one that gives the egg tremendous strength. The egg is strongest at the bottom and at the top, so when you press there, it doesn't crack.


When you evenly apply pressure to the egg, the curved shape distributes the pressure across the entire surface.


But why can you easily break an egg then? It's because eggs are not good at withstanding direct pressure at specific points.