Undervisningsforløb

Jagten på de 99 arterFag: Natur/Teknologi

Klassetrin: 1.-2. klasse

Vejledende tidsforbrug: 15 lektioner/3 turer


Jagten på de 99 arter beskrivelse

Jagten efter de 99 er bygget op omkring projektet

"99 arter - Du skal se før du bliver voksen". Børnene skal over en bestemt tidsperiode, som man selv bestemmer - f.eks. 1 år, finde alle de 99 arter.

I lektionerne lærer de om pattedyr, fugle, fisk, insekter, svampe og spindlere.

De skal prøve at kategoriserer arterne, og lærer om hvordan årstiderne har indvirkning på arterne.


Hvis alle 99 arter bliver fundet inden perioden er slut, så kan man aftale, at børnene vinder en præmie.


Dette forløb er lavet over 3x5 lektioner. Man kan tage aktiviteterne ud fra forløbet, og tilpasse dem til sin egen undervisning.


Læringsmål:

Niveau 1: Jeg kan genkende pattedyr, fugle, fisk, insekter, svampe og spindlere.

Niveau 2: Jeg kan kategoriserer pattedyr, fugle, fisk, insekter, svampe og spindlere.

Niveau 3: Jeg kan forklare hvordan årstiderne har indvirkning på arterne.Gode råd

Jeg har gode erfaringer med at gøre forældrene opmærksomme på projektet, og klassens mål om at finde de 99 arter.


Derfor bruger jeg tid på at informere forældrene via mail om de 3 turer, og løbende skrive hvilke arter de kan finde og hvor de kan lede efter dem. Jeg kan også finde på at skrive til dem i weekenden. F.eks. da jeg selv var i skoven for at finde Nisseskæg. Det fandt jeg, og skrev samme dag til forældrene. Tiden jeg bruger i weekenden på at kontakte forældrene, tager jeg fra en anden arbejdsdag.


Derudover laver jeg også en samlevæg på skolen - se "Samlekort og samlevæg", så forældrene kan følge med i hvilke arter klassen har fundet


Jeg laver disse tiltage, da jeg rigtig gerne vil have, at forældrene er en del af projektet. Hvis jeg kan få dem med, så er der også større sandsynlighed for, at de leder efter arter i fritiden og børne for endnu flere oplevelser i naturen.


Jeg håber, at det gav en idé om hvordan jeg har arbejdet med "99 arter - som du skal før du bliver voksen".Har du spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til mig.Du skal bruge:

▪︎ Dåselupper eller tovejslupper

▪︎ Telefon til artsbestemmetlse - Brug en af følgende apps "Arter", "iNaturalist" eller "Seek"

På grund af GDPR reglerne må man ikke opfordre eleverne til at oprette en bruger.

Når jeg bruger en af de nævnte apps, så skriver jeg til forældrene. Det er forældre, som beslutter om eleverne må installere appen samt oprette en bruger.Hvad skal gøres eller gøres klar:

Afkrysningshæfte - læs mere om afkrysningshæftet under "Afkrydsningshæfte"

Besked til forældrene så de er opmærksomme på, at man skal være ude

Evt. samlekort til børnene - læs mere om samlekort under "Samlekort og samlevæg".

Evt. samlekort til samlevæg - læs mere om samlevæggen under "Samlekort og samlevæg"


Sådan gør jeg:

Jeg starter med at fortælle børnene i børnehøjde om selve projektet de 99 arter - Hvad det handler om, hvorfor 99 arter, og hvem der har "opfundet projektet" osv.


Derudover fortæller jeg også børnene, at de sammen i skolen og i fritiden skal på jagt efter de 99 arter. Jeg fortæller dem, at målet er, at de inden for en bestemt periode skal finde alle 99 arter. Hvis der bare er en kammerat, som finder arten levende i Danmark, så tæller den med som fundet for alle i klassen.


Alle børnene får et afkrydsningshæfte med hjem, så de kan notere, hvis de finder en art hjemme - læs mere om afkrydsningshæftet under "Afkrydsningshæfte". Arten tæller kun med hvis den er set sammen med en voksen. Hvis den er set i fritiden, så skal den voksne skrive under i hæftet.


I den efterfølgende lektion, tjekker vi sammen op på hvilke arter, som er fundet i fritiden. Afkrydsningshæfte skal derfor være i skoletasken.


Når jeg har sat børnene ind i projektet, og målet om at finde alle de 99 arter, så arbejder vi med de 99 arter. Målet er at børnene opnår en forståelse for, at arter ikke kun er dyr.


Jeg giver eleverne 10 minutter til at skrive eller tegne hvilke kendetegn arterne har/hvordan arterne ser ud eller hvad arten er:

 • Planter
 • Svampe
 • Pattedyr
 • Fugle
 • Rovdyr
 • Byttedyr


Afslutningsvis laver vi en fælles opsamling på det eleverne har skrevet og tegnet. Vi snakker løbende om, at arter er dyr, planter og svampe.


Herefter går turen på jagt i nærområdet på de 99 arter. Vi tager ud for at se om, vi kan finde nogle af de 99 arter. Jeg hjælper børnene med at opdage arterne bl.a. ved at vise dem arten, når jeg ser den eller siger hvor de kan lede efter dem.


Når der bliver fundet en art, så snakker vi om arten. Hvad er det for en art? Hvilke kendetegn har den? Hvorfor kan man finde den nu og i dette område? osv.


Det kan være en god idé at snakke med børnene i små grupper på omkring 5 børn.

Så når der bliver fundet en art, så går jeg rundt til børnene. Imens leder de andre børn videre - ja og så er der nogle som undersøger alt muligt andet i naturen. Hvilket jeg synes er helt okay.


Når vi kommer hjem fra turen gennemgår vi hvilke arter vi har fundet på dagen, børnene sætter kryds i deres hæfter, og børnene får samlekortet med arten - læs mere om samlekort under "Samlekort og samlevæg".


Derudover ser børnene videoerne med de arter, som blev set på dagens tur:

Mød de 99 arter


Efterfølgende skriver børnene logbog om dagen og arterne. Man kan evt. vælge, at de også må tegne i logbogen. For at hjælpe børnene, så kan man med fordel skrive arternes navne og stikord om arterne på tavlen.


Evt. imens børnene skriver logbog, så kan man som voksen hænge klassens samlekort op på samlevæggen - læs mere om samlevæggen under "Samlekort og samlevæg"Hvad skal gøres eller gøres klar:

Besked til forældrene så de er opmærksomme på at vi skal være ude, børne skal medbringe turtaske og evt. kikkert.

Evt. Bestil bus


Sådan gør jeg:

Vi tager ind til et stort vådområde i Vejle - Kongens Kær, hvor der er havørne - art nr. 16. Her leder vi igen efter arterne. Det foregår på næsten samme måde som 1. gang:


Vi tager til vådeområdet for at se om, vi kan finde nogle af de 99 arter. Jeg hjælper børnene med at opdage arterne bl.a. ved at vise dem arten, når jeg ser den eller siger hvor de kan lede efter dem.


Når der bliver fundet en art, så snakker vi om arten. Hvad er det for en art? Hvilke kendetegn har den? Hvorfor kan man finde den nu og i dette område? osv.


Det kan være en god idé at snakke med børnene i små grupper på omkring 5 børn.

Så når der bliver fundet en art, så går jeg rundt til børnene. Imens leder de andre børn videre - ja og så er der nogle som undersøger alt muligt andet i naturen. Hvilket jeg synes er helt okay.


Når vi kommer hjem fra turen gennemgår vi hvilke arter vi har fundet på dagen og i fritiden, børnene sætter kryds i deres hæfter, og børnene får samlekortet med arten - læs mere om samlekort under "Samlekort og samlevæg".


Derudover ser børnene videoerne med de arter, som blev set på dagens tur:

Mød de 99 arter


Efterfølgende skriver børnene logbog om dagen og arterne. Man kan evt. vælge, at de også må tegne i logbogen. For at hjælpe børnene, så kan man med fordel skrive arternes navne og stikord om arterne.


Evt. imens børnene skriver logbog, så kan man som voksen hænge klassens samlekort op på samlevæggen - læs mere om samlevæggen under "Samlekort og samlevæg"Hvad skal gøres eller gøres klar:

Besked til forældrene så de er opmørksomme på at vi skal være ude, børne skal medbringe turtaske og evt. kikkert.


Sådan gør jeg:

Vi tagertil en skov i nærheden af skolen.


Når vi kommer til skoven, og børnene har haft en lille pause, så arbejder vi med kategorisering af arterne.


Først kategoriserer vi arterne i kategorierne:

 • Pattedyr
 • Svampe
 • Fisk
 • Planter/træer
 • Havet


Herefter kategoriserer vi arterne i kategorierne:

 • Man kan finde arten på den årstid vi har nu
 • Man kan ikke finde arten på den årstid vi har nu


Efter denne kategorisering snakker vi om hvilke arter vi kan finde i skoven - F.eks. kan vi ikke finde et marsvin, men vi kan godt se et egern. Så børnene ved hvilke arter de skal lede efter. Man kan bruge samlekortene, når man vil kategorisere arterne.


Så skal børnene i gang med at lede efter arter eller spor efter arter. Det foregår på samme måde 2. gang:


Vi tager til den loake skov for at se om, vi kan finde nogle af de 99 arter. Jeg hjælper børnene med at opdage arterne bl.a. ved at vise dem arten, når jeg ser den eller siger hvor de kan lede efter dem.


Når der bliver fundet en art, så snakker vi om arten. Hvad er det for en art? Hvilke kendetegn har den? Hvorfor kan man finde den nu og i dette område? osv.


Det kan være en god idé at snakke med børnene i små grupper på omkring 5 børn.

Så når der bliver fundet en art, så går jeg rundt til børnene. Imens leder de andre børn videre - ja og så er der nogle som undersøger alt muligt andet i naturen. Hvilket jeg synes er helt okay.


Når vi kommer hjem fra turen gennemgår vi hvilke arter vi har fundet på dagen og i fritiden, børnene sætter kryds i deres hæfter, og børnene får samlekortet med arten - læs mere om samlekort under "Samlekort og samlevæg".


Derudover ser børnene videoerne med de arter, som blev set på dagens tur:

Mød de 99 arter


Efterfølgende skriver børnene logbog om dagen og arterne. Man kan evt. vælge, at de også må tegne i logbogen. For at hjælpe børnene, så kan man med fordel skrive arternes navne og stikord om arterne.


Evt. imens børnene skriver logbog, så kan man som voksen hænge klassens samlekort op på samlevæggen - læs mere om samlevæggen under "Samlekort og samlevæg"