Affaldsindsamlingen

Hjælp naturen...Hvert år omkring uge 14 og 15 har Danmarks Naturfredningsforening fokus på at indsamle skrald i hele landet. Det synes jeg synes er et rigtig godt tiltag, og derfor tilmelder jeg ofte en eller flere klasser til indsamlingen, men hvorfor gør jeg det?

For det første har jeg ofte en eller flere klasser fra 0. til 6. klasse som et emne, som kommertil at arbejde med begrebet affald.


Klasse som har om emnet affald


0. klasse

Emne:

Hvad kan dit affald?


Færdigheds- og vidensområdet: 

Teknologi og ressourcer


Mål:

Jeg kan genkende affald.

Jeg kan klassificere affaldet i organisk affald, papir, restaffald og plast/metal/kartoner.

RJeg kan forklare hvorfor man skal undgå at sende affald til forbrænding.4. klasse

Emne:

Fra råstof til produkt fra produkt til affald


Færdigheds- og vidensområdet:

Teknologi og ressourcer


Mål:

Jeg kan genfortælle affaldshierarkiets opbygning.

Jeg kan fortælle om en simpel produktionskæde.

Jeg kan konkludere hvordan man kan lave mindre affald udfra affaldshierarkiets opbygning.5. klasse

Emne:

Materialer i kredsløb


Færdigheds- og vidensområdet:

Teknologi og ressourcer


Mål:

Jeg kan genfortælle hvad genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og deponi er.

Jeg kan beskrive hvordan affald kan ses som en ressource.

Jeg kan forklare (børnehøjde) hvordan samfundets energibehov hænger sammen med den globale opvarmning (affaldsforbrænding).

Eleverne skaber værdi for andre

Via emnerne vil jeg gerne udvikle elevernes forståelse af samspillet mellem mennesker og natur i deres eget samfund samt hvordan deres adfærd kan påvirke naturen.


Affaldsindsamlingen er med til at give gode samtaler og overvejelser omkring det affald, som eleverne finder - f.eks.:
- Hvilken betydning har skrald i naturen?
- Hvad fortæller skraldet om menneskers adfærd?
- Hvordan kan man ændre menneskers adfærd?
- Hvor kommer skraldet fra?
- Hvordan skal det sorteres?

- Hvordan kan man genbruge, genanvende eller upcycle skraldet?

Derudover er eleverne, mine kollegaer og jeg med til at gøre en forskel for den danske natur og lokalområdet. Det skaber glæde hos eleverne, da de gerne vil være med til at skabe værdi for andre.


Eleverne synes også det er sjovt, og der går ofte sport i at indsamle en masse affald samt finde nogle mærkelige ting.

Husk at tilmelde din klasse eller skole

Når man tilmelder sin klasse eller skole til affaldsindsamlingen, så modtager man gratis affaldsposer med idéer til forskellige aktiviteter og faglig viden - Link til tilmelding.


Affladsindsamlingen.dk kommer der idéer til forskellige aktiviteter og faglig viden. På hjemmesiden kan man også finde de gamle materialer.