Påske - Krystal æg 

Materialer

Materialer

Du skal bruge:


▪︎ Rå æg
▪︎ Lim - vandbaseret lim fungerer fint
▪︎ 150 ml varmt vand
▪︎ 50 ml alun
▪︎ FrugtfarveMen hvad er der så der sker?

Men hvad er der så der sker?

Faglig forklaring:


Når en overmættede saltopløsning bliver mindre ved afkøling eller fordampning, kan der dannes krystaller ved udfældningen.

Salten som ikke længere kan opløses i vandet udfældes til små krystaller.


Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre?

Det skal du gøre:  


Knæk ægget og fjern blommen, æggehviden og hinden.


Kom lim i den tomme skal, og fyld den op med alun. Fjern det alun, som ikke sidder fast.

Mål 50 ml alun op samt 150 ml varmt vand, og kom det ned i glasset. Opløs alunen i vandet.


Kom frugtfarven i blandingen når alunen er opløst. Lad det køle af i ca. 30 min. Herefter skal du forsigtigt komme æggeskallen ned i blandingen.


Efter en dag er der dannet flotte krystaller i æggeskallerne.


Men hvorfor?


Materials

Materials

You will need:


▪︎ Raw eggs

▪︎ Glue - water-based glue works fine

▪︎ 150 ml warm water

▪︎ 50 ml alum

▪︎ Food coloring


But what happens then?

But what happens then?

Technical explanation:


When an oversaturated salt solution decreases in size due to cooling or evaporation, crystals can form through precipitation.


The salt, which can no longer dissolve in the water, precipitates into small crystals.


What do you need to do?

What do you need to do?

This is what you need to do:


Crack the egg and remove the yolk, egg white, and membrane.


Put glue into the empty shell and fill it up with alum. Remove any excess alum.


Measure out 50 ml of alum and 150 ml of warm water, and pour them into the glass. Dissolve the alum in the water.


Add the food coloring to the mixture once the alum is dissolved. Let it cool for about 30 minutes.


Then carefully place the eggshell into the mixture.


After a day, beautiful crystals will have formed in the eggshells.


But why?